Fler referenser

Exempel på arbeten med bilder på före och efter

Innan vattenbilningen börjar måste man avväxla betongkonstruktionen i detta fall med en fackverksbalk i stål.

Här ett vanligt förfarande när klorider och saltvatten har trängt in i betongen, armeringen börjar korrodera och betongen spjälkar sönder

Armeringen vattenbilas fram och byts ut

Gjutning klar med ny frisk betong