test3

Skandiahamnen

Knappt tre år tog det att bygga 900 meter ny kaj i containerterminalen i Skandinaviens största hamn. Sommaren 2015 – tre månader före tidplan (!) – stod kajen klar, redo att ta emot världshavens stora containerfartyg.

Arbetet genomfördes av Göteborgs Hamn AB i s k partnering* med Skanska Väg och Anläggning AB, Skanska Grundläggning AB och Sweco. Svensk Vattenbilningsteknik fanns med som underentreprenör och hade i uppdrag av Skanska att vattenbila landbalken på Skandiakajen.

- Det som varit väldigt värdefullt är att de kunnat ställa upp även om det kommit hastiga punktinsatser. När det var tidskritiskt fick de utföra sitt jobb efter vårt arbete, på helger och även nattskift. Hade de inte varit så flexibla hade det varit en tidspåverkan som vi haft bekymmer med, säger Skanskas produktionschef Andreas Svensén.
Han berättar:
- Projektet som sådant är ett led i den infrastruktursatsning som Göteborgs Hamn genomför bl a för att kunna ta emot större båtar. Själva syftet är att öka kapaciteten på containerterminalen.

Hela kajen revs tills bara den grundläggande pålningen återstod. Sedan byggdes en ny kaj upp med 30-40 cm betongplatta. Kajen är förstärkt så att även denna del av hamnen kan klara super post panamax-kranar, världens största kranar för att lasta och lossa containrar.
- Vattenbilningen var ett sätt att kunna ansluta nya betongdelar i befintliga konstruktioner. Man gör så för att inte förstöra armeringen i den gamla konstruktionen. Vid traditionell bilning förstör man all armering och måste börja om med det också.

Hur det skulle se ut under var omöjligt att förutspå. Att det blev mycket tillkommande arbeten, ofta på obekväma tider, kom alltså inte som någon överraskning.
Ändå rodde man projektet i hamn tre månader snabbare än beräknat – mycket tack vare att arbetet genomfördes i s k partnering. Det innebär att beställaren genomför projektet i ett mycket öppet samarbete med övriga aktörer. Samtliga är på förhand överens om, inte bara tekniska lösningar, utan också risker och vinstpåslag. I det aktuella fallet får parterna dela på 8 mnkr.

Flexibiliteten oerhört värdefull
Även om Andreas Svensén själv inte var med och upphandlade Svensk Vattenbilnings tjänster visste han av tidigare erfarenhet att det, som han uttrycker det, ”är riktigt bra killar”.
- Deras ledarstil gör att de får med sig sin personal. Bra service i kombination med gedigen kunskap är värdefullt för oss. Högst fokus har vi på säkerheten, SVB ser alltid till att bemanna med rätt folk som är lyhörda för vårt säkerhetsarbete vilket är glädjande. Sammantaget tror jag att det är framgångsparametrar som gör att de levererar ett bra resultat.

- Ägarna kommer alltid i arbetsbyxor och har varit med från början. Kniper det ordentligt säger de ”då kör jag det skiftet själv”. Det ger en signal det också.
- Jag tror det finns en kultur i deras bolag som gör att man ställer upp för bolaget. Det känns som att de har jobbat på den biten. Det är nästan som en familj.

- Dyker det upp några problem får vi alltid en lägesrapport. Inte långt efteråt som från många andra, utan direkt. Då är det mycket enklare att hantera.
- Vi har inte haft några som helst bekymmer, sammanfattar han.

goteborg_thumb
DSC_0003_small

Relaterade referenser

ringhals_small

Ringhals kärnkraftverk

Avkodat containerfartyg

Göteborgs hamn

referens_lysekil_cropped

Preem Lysekil

SVB_Eleda_part of

Besöksadress
Hammargatan 2
574 33 Vetlanda

Adress
Box 90
574 21 Vetlanda

Kontakt
Telefon 0383-191 20
E-post Skicka e-post

Personuppgiftspolicy

Visselblåsning

Kontakt
Telefon 0383-191 20
E-post Skicka e-post

Personuppgiftspolicy